ประกาศรับสมัครงาน

 

ตำแหน่ง Sale Executive

ลักษณะงาน                        
ดูแลงานขาย และงานประมูล ระบบเครือข่ายสื่อสาร และ ระบบคอมพิวเตอร์ 

คุณสมบัติ
จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ปวส ทางด้าน การขายหรือการตลาด
เพศหญิง หรือ เพศชาย     
มีความรับผิดชอบสูง รักงานขาย
มียานพาหนะเป็นของตนเอง

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงาน
ส่ง Email มาที่ Pornpimon_k@versatsol.com
หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายบุคคล
บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด

167-169  ถ.จันทน์ เขต สาทร กรุงเทพ

โทร 02-6754526-8   Fax: 02-6754529

____________________________________________________________________

ตำแหน่ง     วิศวกรไฟฟ้า

ลักษณะงาน
 ประเมินราคาแบบ ระบบไฟฟ้า และ ระบบ LAN
 ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และระบบไฟฟ้า
ประสานงาน ระหว่างแผนก ทั้งภายใน(Sale, Presale ) และภายนอก(ลูกค้า, Sub contract )

คุณสมบัติ  
 จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 ออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคารได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้ เช่น Autocad หรือ Visio
มีความรู้ทางด้าน การติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร และ ระบบเครือข่าย LAN
ขับรถยนต์ได้

 

ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงาน
ส่ง Email มาที่ Kritin_s@versatsol.com
หรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่ ฝ่ายบุคคล
บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด

167-169 ถ.จันทน์ เขต สาทร กรุงเทพ

โทร 02-6754526-8   Fax: 02-6754529